SÆSON 19/20

Høje-Taastrup Teaterforening
Sådan begyndte det

1964

Foreningen blev stiftet i 1963 af en gruppe engagerede skolelærere. Dengang var betegnelsen "Publikumsorganisationen".
I 1964 fik den navnet Høje-Taastrup Teater og en politisk udpeget bestyrelse, der også fungerede som bestyrelse for Egnsteatret (det nuværende Taastrup Teater).
I slutningen af 70´erne blev bestyrelsen delt, således at Teaterforeningen og Egnsteatret fik hver sin bestyrelse. Økonomien var dog stadig fælles. Dette ændrede sig i 80´erne, hvor de to organisationer fik hver sit økonomiske ansvar.
Fra sæsonen 1985/86 fik Teaterforeningen sit nuværende navn, Høje-Taastrup Teaterforening.

Tiderne skifter

1985

I starten viste Teaterforeningen mange smalle og eksperimenterende forestillinger, som ikke tiltrak
publikum. I sæsonen 1985/86 ændrede foreningen repertoire, således at der blev indkøbt forestillinger til et bredere publikum.
Der har været afprøvet tiltag, der efterfølgende igen er blevet taget af plakaten. Som eksempler kan nævnes, at der en enkelt sæson blev præsenteret en vifte af ungdomsforestillinger og at der en årrække (fra 1985 til 1996) var en særlig nytårsforestilling.

Fra det gamle album

Såvel inde som ude er der sket store forandringer igennem de snart 50 år Høje-Taastrup Teaterforening har eksisteret. I de første år spilledes der på mange forskellige scener. I flere år har Taastrup Teater været fast spillested. Teaterforeningen stod tidligere selv for bardriften, også på Taastrup Teater.

Høje-Taastrup Teaterforening Tlf: 25 36 90 73, tirsdag-fredag 10-16
Kjeld Abells PladsKontor: onsdag 10-15 / torsdag 10-16
2630 Taastrupht-teaterforening|mail.dk