SÆSON 18/19

Høje-Taastrup Teaterforening
GENERALFORSAMLING

Onsdag 26. september 2018 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Taastrup Teater & Musikhus.

Vil du gerne have indflydelse på fremtidige aktiviteter i din forening? - give dit besyv med omkring repertoirevalget? Har du kommentarer til den forgangne sæson - eller gode idéer til den nye?
Hvis du var medlem i sæson 2017-18 har du stemmeret på generalforsamlingen og du kan du stille op til bestyrelsen. Er du først blevet medlem i denne sæson, er du stadig meget velkommen til at komme og deltage i snakken. Foreningen giver en kop kaffe med lidt sødt til.
(Se hele mødeindkaldelsen her>>)

Musik & Eventyr

Høje-Taastrup Teaterforening

søndag 23. september 2018 kl. 19:30

Taastrup Teater

Forestillinger

Sne

lørdag 29. september 2018 kl. 14:00

Læs om forestillingen

Kurt og Kirsten

søndag 7. oktober 2018 kl. 19:30

Læs om forestillingen

Bridge Over Troubled Water

søndag 21. oktober 2018 kl. 19:30

Læs om forestillingen

Holgers Forsvarstale

søndag 4. november 2018 kl. 19:30

Læs om forestillingen
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, og budget for det kommende regnskabsår til godkendelse.
4. Forslag: A - fra bestyrelsen B - fra medlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 6.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

Jf. pkt 5. - På valg er:

Torben Just, modtager genvalg
Alis Rasmussen, modtager genvalg
Vagn Sørensen, modtager genvalg
Birgit Eckhoff, modtager genvalg

Suppleanter er på valg hvert år.

Britt Malmer, modtager genvalg

Høje-Taastrup Teaterforening Tlf: 25 36 90 73, tirsdag-fredag 10-16
Kjeld Abells PladsKontor: onsdag 10-15 / torsdag 10-16
2630 Taastrupht-teaterforening|mail.dk